i Přihlásit 0
 
774 306 199
Po-Pá 8.00-14.30 hod.
Napište nám e-mail
 
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů, uchování cookies


1. Zákazník internetového obchodu www.erosdiskont.cz dává již při zadávání údajů souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Jsou nutné pro vyřízení objednávky, reklamaci a další činnosti s tím souvisejících. Tyto informace o nákupech jsou ukládány do bezpečné databáze. Vyhrazujeme si tímto právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. Pokud si to nepřejete, můžete nám to jednoduše sdělit a nebudou již dále k tomuto využívána. Rovněž má kupující právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech osobních údajů, které nám dříve poskytl.


2. Od kupujícího jako fyzické osoby jsou při nákupu požadovány tyto údaje: jméno a příjmení, plná poštovní adresa, telefonický kontakt s emailovou adresou. Tyto údaje jsou nezbytné k realizaci prodeje zboží, identifikaci, komunikaci s kupujícím i zaúčtováním platby za nákup. V případě, že nakupování je prováděno pro firmu, potřebujeme navíc IČO i DIČ.


3. Osobní údaje ani jiné informace nejsou poskytovány třetím stranám. Přístupny jsou pouze našim vybraným, prověřeným řádně proškoleným zaměstnancům a slouží pouze pro účel zpracování objednávek, a to po dobu neurčitou. Výjimku tvoří společnosti zajišťujících přepravní služby a platební styk. Ty obdrží nezbytně nutné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro vybavení objednávky z jejich strany. Za žádných okolností je neposkytujeme třetím stranám. Řídíme se zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Veškeré údaje o všech nákupech, reklamacích a další činnosti kupujícího v našem internetovém obchodě mají také důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním postupům jako práce s osobními údaji.


4. Používáním našeho internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.


5. Po dokončení Vaší objednávky, budou předány nezbytné informace tedy Váš email společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. (Srovnávač Heuréka.cz) ohledně zaslání dotazníku hodnotícího služby a zboží v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Posléze bude na uvedenou emailovou adresu za 10 dní od nákupu zaslán odkaz na vyplnění dotazníku, kde může zákazník ohodnotit kvalitu služeb obchodu a nakoupených produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.


6. Kupující také souhlasí s ukládáním takzvaných cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Plníme tak svoji informační povinnost oproti kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném předávání těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) i o zrušení původní směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.